Diagnosta samochodowy – jak zdobyć uprawnienia?

Bezpieczeństwo na drogach to nie tylko umiejętności kierowców, ale również i sprawność samochodów. Bardzo duże znaczenie ma więc to, by regularnie sprawdzać stan auta, jak i dbać o naprawienie wszelkiego rodzaju usterek. W efekcie można będzie przekonać się o tym, że prowadzenie aut stanie się prawdziwą przyjemnością. Poczucie bezpieczeństwa dotyczy zarówno osób, które znajdują się w konkretnym pojeździe, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Właśnie z tego powodu, co pewien czas należy odwiedzić stację diagnostyczną, by móc sprawdzić, jaki jest stan samochodu, ale także wykryć wszelkiego rodzaju usterki. Oczywiście należy zwrócić uwagę na to, że aby móc zostać diagnostą samochodową należy zdobyć uprawnienia. Zanim zacznie się je zdobywać, należy załatwić formalności w urzędzie.

Kim jest diagnosta samochodowy?

Diagnosta samochodowy jest zatrudniony na stacji diagnostyki samochodowej i sprawdza stan techniczny aut. Tylko i wyłącznie osoba uprawniona będzie mogła przeprowadzać tego typu badanie, dlatego jeśli ktoś jest zainteresowany taką pracą, koniecznie musi zapoznać się z wymogami, jak i również przystąpić do zdobywania wiedzy z tego zakresu. Takie uprawnienia można otrzymać od prezydenta miasta, albo od starosty. Jednak aby to było możliwe, należy spełniać kilka wymagań.

Jak zdobyć usprawnienia?

Pozwolenia na wykonywanie zawodu wystawia starosta lub prezydent, jednak warto zapoznać się z wymaganiami, jakie należy spełnić. Podstawowym z nich jest posiadanie wykształcenia technicznego, w tym także i praktykę. Ponadto bardzo ważną kwestią jest tutaj odbycie szkolenia, które zakończone jest zdanym egzaminem kwalifikacyjnym. Tak naprawdę wymagania spełnia się jeśli:
Posiadasz wyższe wykształcenie z zakresu nauk technicznych, koniecznie ze specjalności samochodowej, ponadto należy mieć udokumentowane praktyki, minimum przez 6 miesięcy w stacji kontroli pojazdów, bądź też w zakładzie naprawy pojazdów na takim stanowisku.
Drugą opcją jest wykształcenie średnie branżowe, lub techniczne o specjalności samochodowej, ale w takiej sytuacji praktyki w powyższych dwóch miejscach powinny trwać minimum rok.
Kolejnym rozwiązaniem będzie wyższe wykształcenie z zakresu nauk technicznych o innej specjalności niż wyżej wymieniona, ale jednocześnie należy mieć udokumentowany rok praktyk w zakładzie naprawy pojazdów, bądź też w stacji kontroli pojazdów, na takim właśnie stanowisku.
Alternatywą będzie wykształcenie średnie branżowe, lub techniczne o specjalności innej niż samochodowa, ale jednocześnie należy posiadać udokumentowane przynajmniej dwuletnie praktyki stacji kontroli pojazdów.

O czym należy pamiętać?

Zanim ktoś zacznie zdobywać wiedzę, doświadczenie, warto załatwić wszelkie formalności w urzędzie. Koniecznie należy pamiętać o tym, że jeśli w trakcie studiów odbywały się praktyki, które zostały objęte takim procesem kształcenia, a sama praktyka odbywała się na podstawie umowy między stacją kontroli pojazdów, a uczelnią to także ten czas się wlicza.

Czy to jest opłacalne?

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy taka praca będzie opłacalna. Wiadomo, że dla bardzo wielu ludzi ta praca jest spełnieniem marzeń. Jednocześnie należy zauważyć, że praktyki w stacji diagnostycznej będą mogły pokazać, czy dana osoba będzie się mogła sprawdzić w tym zawodzie. Obecnie diagnostów brakuje, dlatego warto sprawdzić, jak wygląda sytuacja w naszym mieście, by wiedzieć, jakie ma się szansa na zdobycie pracy. Oczywiście zawsze można otworzyć własna stacje, jeśli ktoś będzie wiedział, skąd wziąć na to pieniądze. Można skorzystać z dofinansowania, bądź też wynajmować garaż od innej osoby, czasami wynajem jest wraz z całym wyposażeniem. Dla wielu praca w tym zawodzie to spełnienie marzeń.